bancamsports

Fysikalisk behandling

Vad är Fysikalisk behandling?

Fysikalisk behandling innebär behandlingar som åstadkommer en retning i vävnaden. Syftet är att uppnå en avslappning av vävnaden, öka blodcirkulationen samt bearbeta mjukvävnaden, dessutom befrämja ledrörligheten.

Med sådana behandlingar avses värmebehandlingar, kylbehandlingar, el stimulering och laser. Vi på BanCam Naprapat & Hälsa använder oss av tre olika fysikaliska behandlingar.

Behandlingstekniker

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väletablerad behandlingsmetod som utgör ett värdefullt verktyg för naprapaten för att hjälpa patienter med muskler och ledbesvär. 

Behandlingen används framgångsrikt på svårbehandlade strukturer såsom djupa senor, muskler samt senfästen. Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen.

  • Diagnoser som hälsenainflammation, främre knäsmärta eller tennisarmbåge har visat sig ge en god förbättring efter 3–4 behandlingar.  
  • Se video Stötvågsbehandling 

Ultraljudsbehandling & elektroterapi

Vi på BanCam Naprapat & Hälsa använder oss ut av en kombinationsterapi, där ”combo” är både ultraljud och elektroterapi i en och samma maskin. Maskinen används främst för att påverka olika typer av inflammationer i muskler, slemsäcksinflammation samt ökad aktivering kring muskler efter skada.

Man kan helt enkelt välja det område som skall behandla där 47 terapiparametrar är förprogrammerade för över 30 typer av typiska patologier.

Kontakta oss

Adress

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.