bancamsports

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling?

Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt för individens förutsättningar. Diagnoser och symptom som akut ryggskott eller nackspärr är en del av många besvär som vi behandlar.

Vår naprapat jobbar med att gå till roten på din smärta och söker orsaken till att du har ont. Naprapaten jobbar med att undersöka, diagnosticera samt behandlar din smärta eller skada med hjälp av manuella metoder.

Spänningshuvudvärk

En naprapat är en legitimerad hälso- och sjukvårdsperson med specialistkompetens inom manuell medicin och ortopedisk diagnostik. Naprapaten arbetar med att diagnostisera, behandla och förebygga smärta och funktionsproblem i muskler och leder, särskilt i ryggraden och bäckenet. De använder sig främst av manuella behandlingstekniker, såsom massage, stretchning, manipulation och ledmobilisering.

Naprapatin fokuserar på att behandla besvär i rörelse- och stödstrukturer i kroppen, inklusive leder, muskler, ligament och senor. Målet är att återställa normal funktion och lindra smärta.

Naprapaten kan behandla en rad olika tillstånd, inklusive:

  1. Rygg- och nacksmärta: Till exempel, muskelspänningar, diskproblem och ischias.
  2. Ledbesvär: Som exempelvis artros och andra ledbesvär.
  3. Idrottsskador: Förebyggande och rehabilitering av skador relaterade till idrott.
  4. Huvudvärk och migrän: Om det har en koppling till muskler och leder.
  5. Arbetsrelaterade besvär: Som exempelvis överansträngning och felaktiga arbetsställningar.

Naprapaten arbetar ofta i samarbete med andra vårdgivare, som läkare och fysioterapeuter, för att säkerställa en helhetsorienterad vård för patienten.

För att bli naprapat krävs det vanligtvis en femårig högskoleutbildning och sedan en praktikperiod för att erhålla legitimation. Utbildningsinnehållet kan variera något beroende på land och region. 

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.