Kategorier
Okategoriserade

Hur kan vi hjälpa dig mot migrän?

Hur kan vi hjälpa dig mot migrän?

Migrän är en typ av huvudvärk som kännetecknas av intensiv smärta, vanligtvis på ena sidan av huvudet. Det är en neurologisk sjukdom och kan åtföljas av andra symtom som illamående, kräkningar, och känslighet för ljus och ljud. Migränattacker kan vara mycket påfrestande och påverka daglig funktion.

De exakta orsakerna till migrän är inte fullständigt förstådda, men det tros vara en kombination av genetiska, miljömässiga och neurologiska faktorer. Det finns olika typer av migrän, inklusive migrän utan aura (vanlig migrän) och migrän med aura, där personen upplever specifika visuella, sensoriska eller talstörningar innan huvudvärken börjar.

Vissa personer upplever lindring från migränsymtom genom alternativa terapier som akupunktur eller massage. Här kommer några behandlingar vi på BanCam Naprapat & Hälsa utför gentemot migrän. 

  •  Naprapatbehandling – Olika typer av manuella tekniker som hjälper patienten att återskapa ledfunktionen i halsryggen för att försöka uppnå en normalisering i närliggande omgivning såsom muskler, nerver eller bindväv.
  •  Massage – Den klassiska massagen används främst för att mjuka upp spända muskler och tänja närliggande bindväv. Syfte är att öka cirkulationen samt att minska smärt- och spänningstillstånd som skalla ge en läkande effekt. Vidare kommer denna massagebehandling ge ett avslappande och lugnande effekt för sinnet genom att beröring frigör lugn och ro hormoner.
  • Energy Meridianmassage Energy Meridianmassage är närbesläktad med akupunktur men det här är en behandling som utförs utan nålar. I stället använder man speciella handskar med silvertrådar som man behandlar med längs meridianerna så att de stimulerar akupunkturpunkterna i kroppen. Genom att behandla dem olika centrala punkter längsmed ryggraden kommer och effekten blir att flödet mellan meridianerna i kroppen ökar. 

Kategorier
Okategoriserade

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden?

Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen.

CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper till att skydda och återskapa kärl.

Effekten når djupare ner i vävnaderna än tex laser eller ultraljud och har en LÄNGRE varaktighet än andra elektroterapeutiska metoder.

Det finns två huvudtyper av diatermi: kortvågsdiatermi och mikrovågsdiatermi. Båda används för att främja värmeeffekter i kroppens vävnader för olika medicinska ändamål. Här är några viktiga aspekter av diatermibehandling:

Kortvågsdiatermi (SWD): Denna typ av diatermi använder högfrekvent elektrisk ström för att skapa värme i djupa vävnadslager. Det kan användas för att behandla muskelspänningar, ledsmärta och andra muskuloskeletala tillstånd. Kortvågsdiatermi appliceras ofta genom elektroder på eller nära huden.

Mikrovågsdiatermi (MWD): I mikrovågsdiatermi använder man kortvågiga mikrovågor för att generera värme i kroppens vävnader. Det kan användas för att behandla liknande tillstånd som kortvågsdiatermi men kan också vara mer fokuserat och tränga mindre djupt in i vävnaderna.

  1. Syfte: Diatermi används för att öka blodcirkulationen, minska muskelspänningar, lindra smärta och främja läkning av vissa skador. Värme som genereras genom diatermi kan också ha avslappnande effekter på muskler och vävnader.

  2. Behandlingsområden: Diatermi kan användas på olika delar av kroppen beroende på patientens behov. Det är vanligt att använda diatermi vid behandling av problem som artrit, muskelskador, ledsmärta, och andra muskuloskeletala besvär

De allmänna FÖRDELAR av DIATERMIbehandling tillsammans med innovativa CRI-metoden är:

☑️ nybildning av blodkärl

☑️ avslappning av muskler och ledrörlighet

☑️ minskning av ödem och lokal smärta

☑️ behandlar sjukdomar & åkommor i rörelseapparaten 

☑️ minskar återhämtningstid jämfört med andra teknologier på marknaden

☑️ omedelbara effekter i form av smärtlindring 

Dessutom undviker det biverkningar av vissa läkemedel, såsom antiinflammatoriska och smärtstillande medel.

2
  1. Utförande: Diatermibehandling utförs av kvalificerad medicinsk personal, vanligtvis en fysioterapeut eller läkare, och kan genomföras som en del av en omfattande behandlingsplan.

  2. Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder: Diatermi bör undvikas i vissa situationer, som vid graviditet, maligna tumörer, infektioner eller områden med nedsatt känsel. Det är viktigt att utföra en noggrann utvärdering av patientens hälsotillstånd och anpassa behandlingen därefter.