bancamsports

Ca 50 % använder inte sitt friskvårdsbidrag!

Foretagbanner tjej med ryggsmärta

God hälsa och välbefinnande är viktiga för både individen och arbetsplatsen. Ett allt vanligare sätt att främja detta är genom användningen av friskvårdsbidrag. Visste du att ca 50 % använder inte sitt friskvårdsbidrag.

Vad är Friskvårdsbidrag? Friskvårdsbidrag är ett ekonomiskt incitament som arbetsgivare erbjuder sina anställda för att främja hälsosamma beteenden och aktiviteter. Det kan ta form av en fast summa pengar eller ett skattefritt belopp som arbetstagarna kan använda för olika former av friskvårdsaktiviteter.

Fördelar för Arbetstagare:

  1. Hälsa och Välbefinnande: Genom att använda friskvårdsbidraget för att delta i träningsaktiviteter, yoga, meditation eller andra hälsosamma aktiviteter kan arbetstagare förbättra sin fysiska och mentala hälsa.
  2. Stresshantering: Friskvårdsaktiviteter kan fungera som ett utmärkt sätt att hantera arbetsrelaterad stress och öka avslappning.
  3. Teambyggande: Gruppbaserade friskvårdsaktiviteter kan främja laganda och samarbete bland kollegor.

Hur kan Friskvårdsbidrag användas hos BanCam Naprapat & Hälsa?

  1. Träning och Motion: Träningstips & råd via en tränings APP.
  2. Mentalt & fysisk Välbefinnande: Olika behandlingar såsom klassisk massage eller energy meridianmassage.
  3. Hälsocheckar: Hälsokontroller och medicinska undersökningar såsom vår digitala 3D rörelseanalys.

Sammanfattning: Friskvårdsbidrag är en kraftfull mekanism för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att erbjuda ekonomiska incitament för hälsosamma aktiviteter kan både arbetstagare och arbetsgivare dra nytta av ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö. Genom att investera i sina anställdas hälsa investerar arbetsgivare i en framgångsrik och hållbar arbetsplats.

Tidigare artiklar

Sockervaxning!

Sockervaxning? Sockervaxning, även känd som sugaring, sockring, persisk vaxning eller orientalisk vaxning, är smidig och hygienisk metod av hårborttagning! Sockervaxning är skonsammare metod av hårborttagning

Read More »

Diatermi med CRI-metoden!

Diatermi med CRI- metoden? Diatermibehandling är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetisk värmer delar av kroppen. CRI-metoden (Capacitive, Resistive, Ions-Resonance)-  hjälper

Read More »

Naprapatbehandling!

Naprapatbehandling? Naprapatbehandling tar sin utgångspunkt i den diagnosen naprapaten ställt. Utifrån denna utformas en behandlingsplan för hur naprapaten bäst kan behandla patientens symptom med utgångspunkt

Read More »

Följ oss på Facebook

Sensomotorisk kontrollsträning kan utföras isometrisk eller dynamisk där träningssyfte är ur ett tredimensionellt synsätt. Sensomotorisk kontrollsträning involverar koordination, balans och kroppsmedvetenhet i funktionella rörelsemönster.  

Med hjälp att identifiera kroppens asymmetrier samt felbelastningar, utifrån hur kroppen rör sig i rummet, kommer vi att erbjuda kunden att förstärka sina tillfälliga strukturella svagheter där slutsatsen blir medvetandegöra och specificera tränings så att ge varje individ möjlighet att uppnå bästa livskvalitet under en livsstil av aktivitet, prestanda och deltagande.